Pop-up museumpje – 13cm3

Installaties, Openbare ruimte, presentaties, Projecten, Tekenen

Graag leg ik verbindingen en laat mensen participeren in mijn werk. Bijvoorbeeld met een nieuwe transparante en toegankelijke ‘tekening’, die eruitziet als een ruimtelijk fijnmazig lijnenspel.

Deze ‘tekening’ is gemaakt tijdens de pandemie, een periode waarin musea, galeries en andere culturele instellingen vaak waren gesloten. Ik maakte mijn eigen persoonlijk pop-up museumpje, waarin kleine uitneembare tekeningen van 13cm3 worden gepresenteerd. Ik kan het overal neerzetten en u kunt mijn museumpje bezoeken. We kunnen afstand houden of elkaar aanraken, (mits gewenst!). Door de transparantie zijn de binnen- en buitenwereld ongescheiden en kunnen we elkaar toch zien, horen, ruiken. Zo kunnen we ons veilig wanen zonder het vreselijke gevoel van het isolement, zelfs als corona ons leven beheerst. Deze ruimtelijke tekening wordt figuurlijk van ons, van u (de bezoeker) en van mij (de maker).

De kleine werken kunnen worden geadopteerd. In dat geval neemt de nieuwe eigenaar zijn aandeel mee en wijzigt persoonlijk ‘de tekening’ én wordt mede-eigenaar van de installatie, die zich zo in deeltjes verspreidt door het land en misschien wel over de grenzen. In dit geval wordt het werk ook letterlijk van ons.

Een kubus ter grootte van 13cm3 kost €250 inclusief btw exclusief verzendkosten. Daarnaast ontvangt u ook een Oost-Indische-inkttekening (het adoptiecertificaat) van de door u geadopteerde kubustekening.

‘Pop-up museumpje – 13cm3’ is voor het eerst te zien op 4 & 5 september 2021 op plateauKUNST en direct daarna “popt-het-up“ bij Pontarte tot 20 september.

engels

I like to make connections and let people participate in my work. For example with a new transparent and accessible ‘drawing’, which looks like a spatially fine-meshed interplay of lines.

This ‘drawing’ was made during the pandemic, a period when museums, galleries and other cultural institutions were often closed. I made my own personal pop-up museum, in which small removable drawings of 13cm3 are presented. I can put it anywhere and you can visit my little museum. We can keep our distance or touch each other, (if desired!). Because of the transparency, the inner and outer worlds are unseparated and we can still see, hear, smell each other. This way we can feel safe without the terrible feeling of isolation, even if corona controls our lives. This spatial drawing is figuratively made of us, of you (the visitor) and of me (the maker).

Small works can be adopted. In that case, the new owner takes his share with him and personally changes ‘the drawing’ and becomes co-owner of the installation, which thus spreads in particles throughout the country and perhaps across the borders. In this case, the work also literally becomes ours.

A cube the size of 13cm3 costs € 250 including VAT excluding shipping costs. In addition, you will also receive an Indian ink drawing (the adoption certificate) of the cube drawing you have adopted.

‘Pop-up museum – 13cm3’ can be seen for the first time on 4 & 5 September 2021 at plateauKUNST and immediately afterwards “popt-it-up” at Pontarte until 20 September.

Door

Laat mijn beeldende kunst je verrassen en je overhalen om mijn presentaties te komen bekijken. Onderweg, in de openbare ruimte, herken je het wellicht al.